logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
Rok 2009

Uchwa艂a Rady Nr XXVI/125/09
z dnia 28 grudnia 2009


Dotyczy: Przyj臋cia planu pracy-kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostyni艅skiego na 2010r.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXVI/124/09
z dnia 28 grudnia 2009

Dotyczy: Uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gostyni艅skiego na 2010r.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXVI/123/09
z dnia 28 grudnia 2009
Dotyczy: Upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Gostyni艅skiego do wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gostyninie za rok 2009.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXVI/122/09
z dnia 28 grudnia 2009Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych powiatu gostyni艅skiego na rok 2009


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXVI/121/09
z dnia 28 grudnia 2009


Dotyczy: Uchwalenia bud偶etu powiatu gostyni艅skiego na rok 2010


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXVI/120/09
z dnia 28 grudnia 2009

Dotyczy: Uchwalenia aktualizacji "Programu Ochrony 艢rodowiska" oraz "Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Gostyni艅skiego"

W/w dokumenty do pobrania w zak艂adce - Ochrona 艣rodowiska


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXV/119/09
z dnia 23 listopada 2009
Dotyczy: Uzupe艂nienia sk艂adu Komisji Sta艂ych Rady Powiatu Gostyni艅skiego


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXV/118/09
z dnia 23 listopada 2009Dotyczy: Zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXV/117/09
z dnia 23 listopada 2009


Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2009


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXV/116/09
z dnia 23 listopada 2009

Dotyczy: Uchwalenia powiatowego programu dzia艂a艅 na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych na lata 2009-2015


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXV/115/09
z dnia 23 listopada 2009
Dotyczy: Przyj臋cia planu i programu inwestycji drogowych na lata 2010-2011


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXIV/114/09
z dnia 28 wrze艣nia 2009

Dotyczy: Wyra偶enia zgody na odst膮pienie od odwo艂ania darowizny nieruchomo艣ci po艂o偶onej w G膮binie.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXIV/113/09
z dnia 28 wrze艣nia 2009
Dotyczy: Upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Gostyni艅skiego do wyst膮pienia do Ministra Skarbu Pa艅stwa z wnioskiem o komunalizacj臋 PKS w Gostyninie.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXIV/112/09
z dnia 28 wrze艣nia 2009Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2009.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXIV/111/09
z dnia 28 wrze艣nia 2009


Dotyczy: obsadzenia mandatu radnego.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXIII/110/09
z dnia 31 sierpnia 2009

Dotyczy: Likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu Gostyni艅skiego pn. Rodzinny Dom Dziecka z siedzib膮 w Ruszkowie.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXIII/109/09
z dnia 31 sierpnia 2009
Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2009.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXIII/108/09
z dnia 31 sierpnia 2009Dotyczy: Zaci膮gni臋cia przez Powiat Gostyni艅ski po偶yczek d艂ugotrwa艂ych na finansowanie planowanego deficytu bud偶etowego.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XXIII/107/09
z dnia 31 sierpnia 2009


Dotyczy: Stwierdzenia wyga艣ni臋cia mandatu Radnego.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/106/09
z dnia 29 czerwca 2009

Dotyczy: Zmiany Statutu Powiatu Gostyni艅skiego.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/105/09
z dnia 29 czerwca 2009
Dotyczy: Udzielenia por臋czenia wekslowego SPZZOZ w Gostyninie z siedzib膮 w Gorzewie.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/104/09
z dnia 29 czerwca 2009Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2009.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/103/09
z dnia 29 czerwca 2009


.Dotyczy: Wy艂膮czenia z funduszu za艂o偶ycielskiego oraz rozwi膮zania prawa u偶ytkowania w odniesieniu do nieruchomo艣ci gruntowych po艂o偶onych w Gostyninie przy ul. 3 Maja 47 oraz w Gorzewie.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/102/09
z dnia 29 czerwca 2009

.Dotyczy: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie za rok 2008.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/101/09
z dnia 27 kwietnia 2009
.Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2009.


Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/100/09
z dnia 27 kwietnia 2009.Dotyczy: Wyra偶enia zgody na realizacj臋 projektu finansowanego z programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/99/09
z dnia 27 kwietnia 2009


.Dotyczy: Udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu Gostyni艅skiego z wykonania bud偶etu za 2008 rok.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/98/09
z dnia 27 kwietnia 2009

.Dotyczy: Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania kierunk贸w dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Gostyni艅skiego za 2008r.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/97/09
z dnia 31 marca 2009
.Dotyczy: Uzupe艂nienia sk艂adu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostyni艅skiego.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/96/09
z dnia 31 marca 2009.Dotyczy: Ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/95/09
z dnia 31 marca 2009


Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/94/09
z dnia 31 marca 2009

Dotyczy: Wyra偶enia zgody na wynaj臋cie pomieszcze艅 w Przychodni Rejonowej SPZZOZ w Gostyninie
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XX/93/09
z dnia 31 marca 2009
Dotyczy: Zatwierdzenia zmian w Statucie SPZZOZ w Gostyninie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIX/92/09
z dnia 26 lutego 2009
Dotyczy: Powo艂ania Komisji Statutowej Rady Powiatu Gostyni艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIX/91/09
z dnia 26 lutego 2009Dotyczy: Przyj臋cia sprawozda艅 sta艂ych Komisji Rady z plan贸w za 2008 rok i przyj臋cia plan贸w pracy sta艂ych Komisji Rady na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIX/90/09
z dnia 26 lutego 2009


Dotyczy: Uchwalenia kierunk贸w dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIX/89/09
z dnia 26 lutego 2009

Dotyczy: Przyj臋cia programu inwestycji drogowych na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIX/88/09
z dnia 26 lutego 2009
Dotyczy: Wyra偶enia zgody na najem na czas d艂u偶szy ni偶 3 lata pomieszcze艅 znajduj膮cych si臋 w budynku po艂o偶onym w Gostyninie przy ulicy Polnej 39, stanowi膮cym w艂asno艣膰 Powiatu Gostyni艅skiego w trwa艂ym zarz膮dzie Gostyni艅skiego Centrum Edukacyjnego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIX/87/09
z dnia 26 lutego 2009Dotyczy: Zasad zbycia dzir偶awy, najmu, oddania w u偶ytkowanie oraz u偶yczania aktyw贸w trwa艂ych Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIX/86/09
z dnia 26 lutego 2009


Dotyczy: Zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIX/85/09
z dnia 26 lutego 2009

Dotyczy: Likwidacji Zak艂adu Piel臋gnacyjno-Opieku艅czego oraz Pracowni RTG b臋d膮cych jednostkami organizacyjnymi Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzib膮 w Gorzewie ul Kruk 5.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIX/84/09
z dnia 26 lutego 2009
Dotyczy: Wyra偶enia zgody na odst膮pienie od odwo艂ania darowizny nieruchomo艣ci po艂ozonej w G膮binie.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 5176591