logo
logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
Rok 2008

Uchwa艂a Rady Nr XVIII/83/08
z dnia 30 grudnia 2008
Dotyczy: Zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu..
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVIII/82/08
z dnia 30 grudnia 2008Dotyczy: Ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz warto艣ci jednego punktu w z艂otych w tabeli punktowych rozpi臋to艣ci dla poszczeg贸lnych kategorii zaszeregowania w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Gostyninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVIII/81/08
z dnia 30 grudnia 2008


Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVIII/80/08
z dnia 30 grudnia 2008
Dotyczy: Przyj臋cia planu pracy-kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostyni艅skiego na 2009r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVIII/79/08
z dnia 30 grudnia 2008Dotyczy: Uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gostyni艅skiego na 2009r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVIII/78/08
z dnia 30 grudnia 2008


Dotyczy: Wyra偶enia zgody na najem gabinet贸w medycznych w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych przez Niepubliczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej "SZKOL-MED" s.c. w Gostyninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVIII/77/08
z dnia 30 grudnia 2008

Dotyczy: Ustalenia wysoko艣ci op艂at za usuwanie pojazd贸w z drogi i umieszczenie na wyznaczonym przez Starost臋 parkingu strze偶onym.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVIII/76/08
z dnia 30 grudnia 2008
Dotyczy: Wyra偶enia zgody na wydzier偶awienia chodnik贸w w pasach dr贸g powiatowych na rzecz Gminy Pacyna.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVIII/75/08
z dnia 30 grudnia 2008Dotyczy: Ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagrodzenia oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVIII/74/08
z dnia 30 grudnia 2008


Dotyczy: Upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Gostyni艅skiego do wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie za rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVIII/73/08
z dnia 30 grudnia 2008

Dotyczy: Uchwalenia bud偶etu powiatu gostyni艅skiego na rok 2009.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVII/72/08
z dnia 29 listopada 2008
Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVII/71/08
z dnia 29 listopada 2008Dotyczy: Wyboru Przewodnicz膮cego Komisji Bud偶etu i Finans贸w.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVII/70/08
z dnia 29 listopada 2008


Dotyczy: Zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVII/69/08
z dnia 29 listopada 2008

Dotyczy: Uchwalenia Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Gostyni艅skim na lata 2008-1013.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVII/68/08
z dnia 29 listopada 2008
Dotyczy: Ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz warto艣ci jednego punktu w z艂otych w tabeli punktowych rozpi臋to艣ci kategorii zaszeregowania w jednostce organizacyjnej Powiatu Gostyni艅skiego - powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVII/67/08
z dnia 29 listopada 2008Dotyczy: Okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwalniania rodzic贸w dziecka, osoby pe艂noletniej lub jej rodzic贸w, opiekun贸w prawnych oraz kurator贸w w przypadku - gdy dysponuj膮 dochodami dziecka, z op艂at za pobyt dziecka lub osoby pe艂noletniej w Plac贸wkach Opieku艅czo Wychowawczych prowadzonych przez powiat Gostyni艅ski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVII/66/08
z dnia 29 listopada 2008


Dotyczy: Okre艣lenia warunk贸w cz臋艣ciowego lub ca艂kowitego zwalniania rodzic贸w z op艂at za pobyt dziecka w rodzinie zast臋pczej oraz osoby pe艂noletniej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVI/65/08
z dnia 29 wrze艣nia 2008

Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVI/64/08
z dnia 29 wrze艣nia 2008
Dotyczy: Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleckiego na usuwanie skutk贸w tr膮by powietrznej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVI/63/08
z dnia 29 wrze艣nia 2008Dotyczy: Przyj臋cia rezygnacji Pana Boles艂awa Justy艅skiego z funkcji Wiceprzewodnicz膮cego Komisji Bud偶etu i Finans贸w i zwolnienia z obowi膮zku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVI/62/08
z dnia 29 wrze艣nia 2008


Dotyczy: Przyj臋cia rezygnacji Pana Boles艂awa Justy艅skiego z funkcji Wiceprzewodnicz膮cego Rady Powiatu Gostyni艅skiego i zwolnienia z obowi膮zku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XVI/61/08
z dnia 29 wrze艣nia 2008

Dotyczy: Wyboru Wicestarosty Gostyni艅skiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XV/60/08
z dnia 29 sierpnia 2008Dotyczy: Rozpatrzenia skargi na dzia艂alno艣膰 Starosty Gostyni艅skiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XV/59/08
z dnia 29 sierpnia 2008


Dotyczy: Zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XV/58/08
z dnia 29 sierpnia 2008

Dotyczy: Ustalenia najni偶szego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz warto艣ci jednego punktu w z艂otych w tabeli punktowych rozpi臋to艣ci kategorii zaszeregowania w jednostce organizacyjnej Powiatu Gostyni艅skiego-Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Gostyninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XV/57/08
z dnia 29 sierpnia 2008
Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2008
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIV/56/08
z dnia 30 czerwca 2008


Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIV/55/08
z dnia 30 czerwca 2008

Dotyczy: Zmiany uchwa艂y nr VIII/31/07 Rady Powiatu Gostyni艅skiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyj臋cia planu pracy-kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIV/54/08
z dnia 30 czerwca 2008
Dotyczy: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie za rok 2007 i pokrycia straty za rok 2007.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIII/53/08
z dnia 28 kwietnia 2008Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2008.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIII/52/08
z dnia 28 kwietnia 2008


Dotyczy: Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania kierunk贸w dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Gostyni艅skiego za 2007r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIII/51/08
z dnia 28 kwietnia 2008

Dotyczy: Nadania imienia Specjalnemu O艣rodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Gostyninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XIII/50/08
z dnia 28 kwietnia 2008

Dotyczy: udzielenia absolutorium Zarz膮dowi Powiatu Gostyni艅skiego z wykonania bud偶etu za rok 2007
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XII/49/08
z dnia 31 marca 2008

Dotyczy: Zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etowych Powiatu Gostyni艅skiego na 2008r..
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XII/48/08
z dnia 31 marca 2008
Dotyczy: Zmiany Uchwa艂y Nr VIII/31/07 Rady Powiatu Gostyni艅skiego z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przyj臋cia planu pracy-kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostyni艅skiego na 2008r..
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XI/47/08
z dnia 29 lutego 2008
Dotyczy: Ustalenia zasad korzystania ze sto艂贸wek szkolnych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XI/46/08
z dnia 29 lutego 2008Dotyczy: Zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Gostyninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr XI/45/08
z dnia 29 lutego 2008


Dotyczy: Uzupe艂nienia sk艂adu Rady Spo艂ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr X/44/08
z dnia 31 stycznia 2008

Dotyczy: Zmiany Uchwa艂y Nr IX/34/08 Rady Powiatu Gostyni艅skiego z dnia 9 stycznia 2008r. dot. udzielenia por臋czenia dla Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzib膮 w Gorzewie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr X/43/08
z dnia 31 stycznia 2008
Dotyczy: Uchwalenia kierunk贸w dzia艂ania Zarz膮du Powiatu Gostyni艅skiego na 2008r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr X/42/08
z dnia 31 stycznia 2008Dotyczy: Pozbawienia ulicy Floria艅skiej w Gostyninie kategorii drogi powiatowej.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr X/41/08
z dnia 31 stycznia 2008


Dotyczy: Uzupe艂nienia sk艂adu Komisji Bud偶etu i Finans贸w Rady Powiatu Gostyni艅skiego.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr X/40/08
z dnia 31 stycznia 2008

Dotyczy: Delegowania przedstawicieli do Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr X/39/08
z dnia 31 stycznia 2008
Dotyczy: Zmiany Statutu Powiatowego Zespo艂u Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Gostyninie i uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatowego Zespo艂u Plac贸wek Opieku艅czo-Wychowawczych w Gostyninie.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr X/38/08
z dnia 31 stycznia 2008Dotyczy: Powo艂ania Rady Spo艂ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej oraz zwo艂ania pierwszego posiedzenia Rady Spo艂ecznej.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr X/37/08
z dnia 31 stycznia 2008


Dotyczy:聽 Wyboru cz艂onk贸w do Rady聽 Spo艂ecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie na okres od 01.01.2008r. do 31,12,2010r.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr X/36/08
z dnia 31 stycznia 2008

Dotyczy: Upowa偶nienia Zarz膮du Powiatu Gostyni艅skiego do wyboru bieg艂ego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie za rok 2007.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr X/35/08
z dnia 31 stycznia 2008
Dotyczy: Przyj臋cia plan贸w pracy sta艂ych Komisji Rady Powiatu Gostyni艅skiego na rok 2008.

Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr IX/34/08
z dnia 9 stycznia 2008

Dotyczy: Udzielenia por臋czenia dla Samodzielnego Publicznego Zespo艂u Zak艂ad贸w Opieki Zdrowotnej w Gostyninie z siedzib膮 w Gorzewie ul. Kruk 5.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Rady Nr IX/33/08
z dnia 9 stycznia 2008
Dotyczy: Ustalenia regulaminu okre艣laj膮cego wysoko艣膰 oraz szczeg贸艂owe warunki przyznawania nauczycielom dodatk贸w: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niekt贸rych innych sk艂adnik贸w wynagradzania oraz szczeg贸艂owe zasady przyznawania i wyp艂acania dodatku mieszkaniowego.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 5176707